postheadericon ПРОГРАМА охорони тваринного світу в частині регулювання чисельності безпритульних тварин в населених пунктах Запорізької області на період 2010-2019 рр


Зміст

 

 

 

1.Характеристика регіональної програми

 

1.Назва:

Програма охорони тваринного світу в частині регулювання чисельності безпритульних тварин в населених пунктах Запорізької області на 2010-2019 роки

КФКВ 100203, 24064, 1310

2. Підстава для          розроблення:

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

Повністю.

 

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

ст. 5 Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища

ст. 35 Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

ч. 1, 3

 

 

 

ч. 2

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Повністю.

 

Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб”

Повністю.

 

“Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147

п. 50, 78, 80, 81 (Заходи щодо охорони тваринного світу, придбання матеріально -технічних засобів тощо, наукові дослідження, проектні розроблення,  що  охоплюють  зазначені  у переліку природоохоронні заходи, заходи з екологічної освіти тощо)

 

 

3. Ініціатор – головний замовник:

 

Запорізька молодіжна громадська організація «Служба захисту тварин»

4.Розробник:

Постійна комісія обласної ради з питань екології та природокористування

Управління житлового господарства Запорізької облдержадміністрації

 

 

5. Мета:

Вживання заходів з охорони тваринного світу, створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин через значне зменшення чисельності безпритульних тварин

 

6.Початок:

2010 рік      закінчення - 2019 рік 

 

7.  Етапи виконання:   щорічно

підготовка 2010;

масова стерилізація 2011- 2014;

моніторингова стерилізація 2015-2019 

 

8. Загальні обсяги фінансування на весь період

- 9 158,0,0 тис. грн.

 

у т.ч. видатки загального фонду обласного бюджету*

- 6 272,0 тис. грн. *

 

спеціального фонду обласного бюджету

- 1 274,0 тис. грн.

 

бюджет м. Запоріжжя

- 1 612 тис.грн.

 

9.Очікувані результати виконання:

Реалізація Програми призведе до певного соціального й економічного ефекту, який виразиться в:

- зменшенні чисельності безпритульних тварин;
- підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища існування людини;

- забезпеченні суспільного спокою і підвищенні моральності;
- поліпшенні естетичного вигляду населених пунктів;

- поліпшенні епізоотичного стану і зниженні витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення;

- зменшенні засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин і зниженні витрат комунальних служб;

- зниженні аварійності на дорогах;

- забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на заходи, направлені на охорону тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин;

- підвищенні міжна- родного іміджу України і Запорізької області в результаті дотримання міжнародних стандартів поводження з домашніми тваринами.  

 

10.Контроль за виконанням :

постійна комісія обласної ради з питань екології та природокористування 

 

* - витрати  з загального фонду можуть бути частково  покриті  за допомогою інвестиційних коштів зацікавлених сторін, грантів, благодійних внесків та ін. джерел


Мета Програми

 

Основною метою Програми є:

- вживання заходів з охорони тваринного світу в частині регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами;

- створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин через значне зменшення чисельності безпритульних тварин.

 

3.Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Ситуація з великою кількістю безпритульних собак, яка протягом попередніх десятиріч і до теперішнього часу має місце на вулицях населених пунктів Запорізької області, є неприйнятною. Вона призводить до загострення соціального напруження, збільшення кількості постраждалих осіб від агресивних тварин, хвороб та загибелі самих тварин. Безпритульні тварини потрапляють у надзвичайні ситуації: одержують травмування при дорожньо-транспортних пригодах, потрапляють у місця, з яких неможливо вибратися, хворіють різними захворюваннями, мають місце випадки жорстокого поводження з тваринами. Органами місцевого самоврядування постійно виділяються бюджетні кошти на негуманне знищення тварин, що призводить не тільки до неефективного використання коштів, але й через природні механізми розвитку популяції –до збільшення кількості тварин та загострення санітарно-епідеміологічної ситуації. В свою чергу, велика кількість безпритульних тварин погіршує санітарно-епідеміологічний стан населених пунктів, призводить до укусів та шуму вночі.

На теперішній час тільки на території міста Запоріжжя, за даними різних джерел, мешкає від 30 до 50 тисяч безпритульних тварин. Склад безпритульних собак можливо поділити на дві групи (категорії):

1) тварини загублені і покинуті – це одиночні, зазвичай породні або напівпородні тварини, або тварини, що мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх;

2) тварини спадково вуличні - це звичайні дворняги, що живуть зграями більш менш постійного складу, на визначеній «своїй» території (будівельні майданчики, двори і т.д.), що забезпечує їх необхідними для життя умовами. Ці тварини в спільності своїй утворили складну, саморегульовану систему - популяцію, найменшою ланкою якої є зграя. За століття популяція виробила природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім тиском: конкурентами, хворобами, та інше. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції тварин та людського суспільства.

Винищування частини тварин і наявність достатньої кормової бази призводить, по-перше, до міграції бродячих тварин з інших територій, і, по-друге, до різкого спалаху розмноження у частині тварин, що залишилася, тобто до опору тиску на популяцію.

Зі збільшенням чисельності безпритульних тварин боролися шляхом відлову і знищення, але такій підхід вступав до конфлікту з популяційними законами природи, за якими чисельність зграй відновлюється, тобто забезпечується відтворення популяції. Жорстокість методу викликала численні скарги населення. Таким чином, проблема не вирішувалася принципово, а чисельність безпритульних тварин не зменшувалась. Крім того, різке тимчасове падіння чисельності популяції на конкретній території разом з наявною кормовою базою призводить до різкого збільшення кількості гризунів, що є розповсюдниками сказу та інших інфекційних хвороб.

Пропонується впровадити цивілізований метод регулювання чисельності безпритульних тварин, який на сьогодні діє не тільки в Європейських країнах, але ефективно впроваджується в містах України, зокрема Одесі.

За цим методом безпритульні тварини після відлову не знищуються, а доставляються до Притулку-стерилізаційного пункту, де тварини стерилізуються, щеплюються від сказу, обробляються від паразитів та випускаються на колишнє середовище існування (згідно сучасної методики практично після стерилізації у випадку відсутності хвороб наступного дня тварину можливо відпускати у середовище). Евтаназії, при певних умовах, зазначених у Програмі, можуть підлягати лише особливо агресивні тварини, та такі, що невиліковно хворі.

Враховуючи поділення безпритульних собак на дві категорії, слід зазначити, що Програма приділяє основну увагу собакам спадково вуличним, чисельність яких найбільша, пропонує принципово нові шляхи і методи, що зроблять неможливим відтворення їх популяцій.

Проблема регулювання чисельності безпритульних собак, яка утворюється за рахунок загублених і покинутих, потребує розробки додаткових програмних заходів, визначених у Правилах утримання, що є другим напрямком діяльності Програми.

Причинами появи таких собак на вулицях є:

- низький рівень культури населення у сфері поводження з домашніми тваринами;

- відсутність обліку собак, що належать власникам, а також у розплідниках та клубах;

- недостатня робота з власниками собак, у тому числі в адміністративно-правовому полі і допомоги в стерилізації для запобігання появи небажаного потомства;

- недостатня кількість, або відсутність притулків для цієї категорії собак.

Програма охорони тваринного світу в частині регулювання чисельності безпритульних тварин в населених пунктах Запорізької області є науково обґрунтованою, ефективною, морально спроможною та враховує місцеву специфіку.

Пропонується на підставі договору Запорізької обласної ради та міської влади м. Магдебург створити спільну німецьку-українську благодійну організацію, на базі якої буде функціонувати Притулок – стерилізаційний пункт (далі – Притулок). Притулок стане ядром впровадження Програми стерилізації і вакцинації на експериментальній ділянці – м. Запоріжжя з можливістю участі у впровадженні Програми на інших територіях.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми.

 

Програма повинна виконуватися шляхом організації служби відлову безпритульних тварин із застосуванням гуманних способів вилову та транспортування, вимоги до яких визначені у Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та з використанням сучасної технічної бази.

За основу методики відлову прийняте наступне. Відтворення зграй (заміщення тварин, які з різних причин зникли із зграї) відбувається або цуценятами з цієї ж зграї, або «зайвими» тваринами із сусідніх територій.

Перешкодити першому можливо стерилізуючи зграю повністю і одночасно в 1-2 послідуючих дняю. В крайньому випадку, в першу чергу стерилізують самиць зграї. Найкраще здійснити це можливо за допомогою опікунів зграї (людей, що підгодовують та опікать даних тварин).

Перешкодити другому можливо, організуючи процес стерилізації по спіральним лініям, що розкручуються з умовних центрів ділянок, на які умовно поділяється територія міста. Після стерилізації собача зграя повністю повертається на місце колишнього мешкання. Собаки стають епідеміологічно безпечні (щеплені після стерилізації), створюють значно менше шуму і не дають приплоду. Через певний час починається значне природне зменшення їх чисельності. Заміщення «вибулих» нестерилізованими неможливо, оскільки навколо вже стерилізовані зграї. Собаки почнуть зникати з вулиць.

Для упорядкування оперативної роботи з безпритульними тваринами, а також в інших цілях, створюється база даних. Реалізація Програми повинна здійснюватися гуманними методами щодо виключення жорстокого поводження з тваринами, відповідно до діючого законодавства України.

Евтаназію тварин можливо застосовувати тільки у двох випадках:

1) за наявністю письмового висновку ветеринарного лікаря про наявність невиліковної хвороби, що призводить до страждання тварини;

2) за наявністю порушень у поведінці тварини, які є незворотними і не піддаються змінам, та встановлені виключно ветеринарним лікарем.

 

4.1. Організація і структура служби відлову.

 

Пропонується організація Служби відлову безпритульних тварин організується на базі Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 «Комунсантрансекологія» (ТОВ «Ремондіс Запоріжжя») (далі КП).

Вилов безпритульних тварин проводиться співробітниками служби відлову з дотриманням принципів гуманності і відповідно до цієї Програми та існуючого законодавства. Заборонена діяльність інших організацій і осіб, у тому числі, приватних, стосовно вилову і знищення безпритульних тварин.

Загальне керівництво службою відлову, вирішення проблем, що виникають під час вилову та транспортування тварин, координація робіт з вилову та співпраця з Спільною німецько-українською благодійною організацією (для експериментальної ділянки м. Запоріжжя) (далі БО) покладається на начальника служби відлову. Начальник служби відлову призначається наказом директора коммунального підприємства за письмовою згодою керівника БО.

Начальник служби відлову повинен постійно співпрацювати з куратором Програми та керівником БО та доповідати про результати проведеної роботи, а також про скарги від населення. До складу служби входить начальник служби, диспетчер, водій, ловці тварин (можливо поєднання з першим), ветлікар (можливо до бригади включати ветлікаря БО). Відлов безпритульних собак здійснюється автомобілем-спецавтотранспорту. Машина обслуговується оперативною бригадою з вилову тварин (далі – бригада). Бригада складається зі спеціалістів відповідного профілю, яка забезпечується необхідними засобами для вилову безпритульних тварин. У необхідних випадках з бригадою на місце виїжджає ветлікар.

Після вилову тварину поміщають в індивідуальну клітку, в якій її завантажують у машину, транспортують, вивантажують і доставляють до Притулку БО.

До роботи з вилову безпритульних тварин допускаються особи, які досягли 21-річного віку, не перебувають на обліку з приводу психічного захворювання, алкоголізму або наркоманії і які не притягувалися до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, пройшли курс спеціальної підготовки й одержали посвідчення.

Працівник з вилову безпритульних тварин і водій спеціального транспорту зобов'язані дотримуватися норм гуманності при вилові та транспортуванні тварин.

До вилову безпритульних тварин не допускаються особи, що проявляють жорстоке поводження з тваринами. Підставою усунення працівника з вилову безпритульних домашніх тварин від роботи може бути одноразове грубе порушення правил гуманного ставлення до тварин.

Також до роботі у службі відлову не допускаються особи, що колись виконували роботи з вилову, знерухомлення чи знешкодження  тварин до прийняття програми гуманного регулювання чисельності.

При проведенні кадрової політики відносно ловців тварин враховується думка громадських організацій.

БО та КП мають сприяти залученню населення до виконання Програми органи самоорганізації населення, ініціативні групи, громадські організації.

 

Контроль за поводженням з тваринами під час вилову можуть здійснювати представники громадських організацій через участь у роботі бригад чи спостереженні за їх роботою.

 

Вилов безпритульних тварин службою відлову обов’язково здійснюється за планом, попередньо погодженим з БО.

Планування вилову безпритульних тварин проводиться за принципом спіральних ліній. Позапланово можуть бути відловлені лише агресивні, травмовані та хворі тварини, які потребують ветеринарної допомоги, або ізоляції.

Вилову підлягають безпритульні тварини. Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані в Притулку та повернені до попереднього місця помешкання, візуально ідентифіковані та тавровані.

У випадку вилову загублених собак, інформація повинна знаходитись у базі даних Притулку.

Час між виловом і транспортуванням до притулку тварин не повинен перевищувати трьох годин.

Працівникам служби відлову забороняється:

- відловлювати тварин, не вказаних у картках-направленнях, за окремими виключеннями (у такому разі обов’язково складається акт з обґрунтуванням причини);

- використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров'я;

- відловлювати вже стерилізованих тварин, крім окремих випадків, які повинні узгоджуватись з ветлікарем БО;

- привласнювати собі відловлених тварин, продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям з будь якої мети;

- знімати собак з прив'язі;

- використовувати приманки та транквілізатори без дозволу ветлікаря.

 

Цуценята повинні виловлюватися і доставлятися разом із сучкою.

У тих випадках, коли неможливо привернути для допомоги опікунів або встановити контакт з твариною, вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, «петлі», сачка.

У тих випадках, коли тварину неможливо відловити за допомогою вищезазначених засобів, слід застосовувати обезруховування тварини (з дозволу відповідального за відлов ветлікаря з подальшим складанням відповідного акту з поясненням причин).

 

У разі потреби, при вилові безпритульних тварин, ловець зобов'язаний надавати тваринам першу допомогу.

Вивезення стерилізованих тварин з притулку здійснюється працівниками служби відлову в строк не пізніше трьох днів після одержання диспетчером заявки на транспортування тварин з притулку.

Місця випуску кожної окремої тварини визначається виключно у відповідності до протоколу вилову та карток реєстрації.

У випадку якщо знаходяться особи або організації, охочі узяти тварину після стерилізації додому або на підприємство під опіку, тварина передається за договором.

 

Диспетчер повинен здійснювати:

- відбір зграй для стерилізації;

- видачу карток-направлень на стерилізацію оперативним групам;

- прийом і реєстрацію повідомлень від населення про неблагополуччя, пов'язаних з тваринами на вулицях і оперативну реакцію на них;

- збір наприкінці дня карток-направлень та актів прийому–передачі тварин до Притулку, внесення всіх робіт, що проводилися протягом дня, в базу даних;

- ведення бази даних.

До складу оперативної бригади входять:

- водій;

- ловець (можливе поєднання з першим);

- волонтер (за згодою);

- ветлікар (при необхідності).

Загальне керівництво змінами з вирішенням проблем, що виникли здійснює начальник служби відлову.

Відлов здійснюється згідно з технологічною карткою.

4.2. Транспортування тварин.

Транспортування безпритульних тварин, яких відловили, повинно здійснюватися на спеціально обладнаних для розміщення тварин автомобілях.

При завантаженні, транспортуванні і вивантаженні тварин, повинні використовуватися пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву або загибелі тварин.

Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен бути:

- технічно справний;

- укомплектований набором переносних кліток для тварин. Підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ньому могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні, міцні, пронумеровані клітки. Клітки мають бути добре закріплені, аби вони не могли хитатися під час руху автомобілю, та відповідати вимогам стандартів і іншої технічної документації;

- забезпечувати безпеку, захист тварин від погодних умов, обладнаний природною вентиляцією;

- оснащений чітко написаною назвою і телефонним номером КП, що здійснює вилов безпритульних тварин;

- мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги потерпілим у процесі вилову тваринам, затверджений ветлікарем;

- укомплектований набором спецобладнання.

При необхідності тварини повинні бути забезпечені питною водою.

Не допускається евтаназія в спецавтомобілі.

Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин кузов спецавтомобілю, а також устаткування і переносні клітки миються та дезінфікуються.

 

Фізичні та юридичні особи зобов'язані:

- всіляко сприяти бригаді у виконанні своїх обов'язків;

- забезпечувати відлов безпритульних тварин з підвідомчої території силами служби відлову;

- тримати приміщення та територію закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню туди тварин.

Рекомендується власникам об’єктам, що будуються, а також власникам ринків, не допускати постійного знаходження безпритульних тварин на території своїх об’єктів шляхом взаємодії з КП та БО по питанню відлову тварин.

Для знищення трупів тварин на базі КП облаштовується термічна установка, в якій можливе знищення трупів тварин. У такій печі за окрему плату (порядок розрахунків встановлюється КП) може також проводитися кремації трупів домашніх тварин.

5. Строки та етапи виконання програми

 

Поетапна реалізація заходів, передбачених Програмою, планується протягом 2010 - 2019 років (підготовка 2010, масова стерилізація 2011- 2014, моніторингова стерилізація 2015-2019).

6. Заходи і завдання Програми

Програма має комплексний підхід до вирішення проблеми безпритульних тварин в населених пунктах Запорізької області та на всіх  етапах включає наступні групи заходів:

1. Заходи, направлені на регулювання чисельності спадково безпритульних тварин.

2. Заходи, направлені на регулювання чисельності безпритульних тварин, що були домашніми (загублені і покинуті) внаслідок неконтрольованого розмноження та безвідповідального утримання.

3. Заходи, направлені на дослідження стану популяцій для сприяння ефективному впровадженню та вчасному корегуванню Програми.

4. Заходи, направлені на інформування громадськості, створення активної громадської позиції та залучення громадян до впровадження Програми

Основні заходи Програми для кожного населеного пункту

 

Етап

Складові етапу

Відповідальні виконавці

Термін

Ресурси

 

1. Впровадження масової стерилізації та вакцинації безпритульних тварин

1.1

Техніко-економічна експертиза (розрахунок уточнених витрат на роботи на відлов, стерилізацію,  вакцинацію, повернення та необхідну інфраструктуру)

 

Формування робочої групи чи комітету при місцевій державній адміністрації населеного пункту для управління програмою. У складі групи мають бути включені представники профільних органів влади на місцях (третина складу), громадських зоозахисних організацій (третина складу), науковці: біологи, ветеринари та економіст для проведення вказаних розрахунків та інші (третина складу). Після запуску Програми робоча група стає наглядовою радою, яка розробляє і приймає своє положення, що затверджується МДА, обирає голову.

МДА

 

Управління житлового господарства Запорізької облдержадміністрації

 

2010

-

1.2

Підготовка технічної інфраструктури для проведения массової стерилізації та вакцінації тварин

 

a. Придбання необхідної техніки та матеріалів, хірургічне обладнання, медикаменти, супутні матеріали та засоби відлову тварин

 1. i.       автомобілі для служби відлову та повернення
 2. техніка для татуювання для ідентифікації тварини
 3. засоби зв’язку, комп’ютери та інша  офісна техніка

iv.  фотографічна техніка для документування операцій та ін.

 

Запорізький міськвиконком

 

Спільна німецько-українська благодійна організація

(для експериментальної ділянки м. Запоріжжя)

 

 

Служба відлову (організація, на базі якої працює Служба)

 

 

 

2010-2011

Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища

 

Інвестиційні кошти та гранти

 

Обладнання, спецтехніка та ін. комунальних підприємств, що займались відловом та знищенням тварин, мають бути передані відповідним організаціям та установам для використання в Програмі

 1. b. Підготовка персоналу

Запорізький міськвиконком

 

Спільна німецько-українська благодійна організація

(для експериментальної ділянки м. Запоріжжя)

2010-2011

Інвестиційні кошти та гранти

 

 

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________

 

Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища

 

і . Проведення навчання відповідних  працівників з вилову безпритульних тварин

(курси та тренінги)

 1. Робота персоналу

 

 

2011-2019

і. Заробітна плата персоналу Служби відлову

i.  (з початку програми до 2014р. -  7 спеціалістів (нач., диспетчер для приймання заявок на обробку тварин від населення, 2водія для машин служби відлову та повернення, 2 ловця, ветлікар), з 2015р. до закінчення програми – 3 спеціалісти: начальник - диспетчер, 2 водій-ловець)^

спеціалісти для служби відлову (не допускають особи, що були задіяні у роботі з відлову до впровадження Програми)

Запорізький міськвиконком

 

 

Служба відлову (організація, на базі якої працює Служба)

 

 

іі. Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи служби відлову

Запорізький міськвиконком

 

Служба відлову (організація, на базі якої працює Служба)

 

ііі. Персонал Притулку - стерилізаційного пункту:

(з початку програми до 2014р. -  7 спеціалістів, з 2015р. до закінчення програми – 4 спеціалісти).

Залучаються спостерігачі, волонтери, студенти природничих та ветеринарних спеціальностей та ін.

Спільна німецько-українська благодійна організація

(для експериментальної ділянки м. Запоріжжя)

 

d. Підготовка притулку-стерилізаційного пункту для післяопераційного утримання тварин

 1. Розрахунок числа необхідних місць
 2. iii.   хірургічне та лабораторне обладнання операційних
 3. iv.   обладнання вольєрів
 4. v.   встановлення засобів зв’язку та комунікацій

відпрацювання техніки вивантаження та завантаження тварин

v. обладнання кімнат ветлікаря

Запорізький міськвиконком

 

Спільна німецько-українська благодійна організація

(для експериментальної ділянки м. Запоріжжя)

 

2010-2011

 1. d. Створення та розгортання електронного web каталогу тварин, реєстрації факту проведення стерилізації та вакцинації тварини

i.створення каталогу

- навчання персоналу роботі з каталогом

«Притулок - стерилізаційний пункт», створений спільною німецько-українською благодійною організацією

2010-2011

1.3

Підготовка громадськості та формування громадської думки до проведення программи з регулювання чисельності безпритульних тварин та недопущення жорстокого поводження з тваринами

 

а. Роз’яснення в ЗМІ сутті Програми та її мети через проведення спеціалізованих передач, ток-шоу, публікацій у місцевих друкованих засобах масової інформації, видання листівок, буклетів, брошур тощо.

 

b. Соціальна реклама, що закликає громадян до сприяння проведенню програми, гуманному ставленню до тварин.

 

с. Соціальна реклама, що спонукає громадян брати тварин з притулків.

 

d. Проведення акцій, конкурсів, проектів громадських організацій, проведення спеціальних уроків в школі направлених на формування активної позиції громадян щодо бережливого ставлення до живої природи та попередження жорстокості по відношенню до  тварин

Профільні підрозділи МДА

 

Громадські організації

 

 

2010-2019

Інвестиційні кошти та гранти

 

власні кошти громадських екологічних організацій, освітніх установ, зацікавлених організацій та осіб.

 

соціальна реклама – за рахунок обов’язкового  відсотка наявності соціальної реклами на місцевих телеканалах

 

Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища

1.4

Старт Програми масової стерилізації і вакцинації безпритульних тварин (експериментальна ділянка м. Запоріжжя)

a. Проведення заходів з відлову та повернення на колишнє місце мешкання безпритульних тварин

Служба відлову (організація, на базі якої працює Служба)

 

«Притулок- стерилізаційний пункт», створений спільною німецько-українською благодійною організацією,

громадські організації

постійно

Інвестиційні кошти та гранти

 

 

Місцеві бюджети

 

Фонди ОНПС

b. проведення стерілізації, вакцинації або еутоназії тварин, післяопераційний догляд

 

«Притулок - стерилізаційний пункт», створений спільною німецько-українською благодійною організацією, громадські організації

постійно

c. ідентифікація тварин за допомогою чипування чи клеймування  та реєстрація тварини в електронному каталозі

«Притулок- стерилізаційний пункт», створений спільною німецько-українською благодійною організацією

постійно

d. Придбання корму для тварин

 

«Притулок- стерилізаційний пункт», створений спільною німецько-українською благодійною організацією

постійно

1.5

 1. II. Моніторинг та аудит виконання приграми стерилізації та вакцинації

 

а. Аудит популяції безпритульних та домашніх тварин в населеному пункті (визначення чисельності, стану популяції): вибір відповідальної наукової установи-підрядника, визначення методики дослідження (аналіз репрезентативної вибірки, підрахунок по районам, кварталам з апроксимацією результатів та ін.), проведення досліджень з відкритою публікацією результатів та проведення економічних розрахунків

 

Профільні освітні та наукові установи

 

за участі комунальних служб, громадських організацій

В кінці етапів-2011, 2014

Власні кошти освітніх установ, громадських екологічних організацій, ін. зацікавлених сторін

 

Інвестиційні кошти та гранти

 

Місцеві фонди охорони навко

лишнього природного середовища

 1. III.

b. Візуальний підрахунок кількості безпритульних тварин в населеному пункті з відзнаками участі у програмі (клейма, чипи) та їх доля від загальної кількості безпритульних тварин

 

Наглядова рада (узагальнює та обговорює результати) 

 

Громадські організації,

 

освітні заклади,

 

комунальні служби

щомісяця

 

 

 

c. Аналіз динаміки процесу по електронному каталогу

 

Наглядова рада

 

«Притулок- стерилізаційний пункт», створений спільною німецько-українською благодійною організацією

постійно

 

 

d. Виявлення можливих випадків порушення програми

 

Наглядова рада

 

Управління житлового господарства Запорізької облдержадміністрації

 

МДА

 

Громадські організації,

 

освітні заклади,

 

контролюючі органи

постійно

 

 

e. Корекція розрахунку Програми при виявленні відхилень

 

Наглядова рада

управління житлового господарства Запорізької облдержадміністрації

МДА

 

Громадські організації,

 

освітні заклади

1 раз на рік

 

1.6

Завершення етапу масової стерилізації та вакцінації та перехід в режим моніторингового відлову та стерилізації

а. Скорочення служби відлову та стерилізації до необхідного розміру

 

 

«Притулок- стерилізаційний пункт», створений спільною німецько-українською благодійною організацією

 

Служба відлову (організація, на базі якої працює Служба)

2015

-

 

b. Робота в режимі обслуговування (стерилизації) домашніх тварин малозабезпечених категорій населення та відловлених бездомних чи загублених тварин з подальшим пошуком господарів чи випуском у середовище

«Притулок- стерилізаційний пункт», створений спільною німецько-українською благодійною організацією

2015-2019

 

 

с. Дослідження динаміки популяції бездомних тварин, що піддалась руйнуванню репродуктивного потенціалу

Наглядова рада

 

Запорізький міськвиконком

Управління житлового господарства Запорізької облдержадміністрації

МДА

освітні заклади

 

Громадські організації

щороку

2015-2019

 

 

2. Заходи з посилення відповідальності господарів домашніх тварин

2.1

Организація служби обліку та реєстрації домашніх тварин

а. 1.Посилення контролю за дотриманням «Правил утримання домашніх тварин», діючих у населених пунктах регіону, акцентуючись зокрема на реєстрації, стерилізації не передбачених до розмноження тварин, посилення відповідальності господарів.

2.При відсутності чи  необхідності оновлення (не відповідність Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» чи іншим нормативним документам) розробка та затвердження відповідних Правил з урахуванням необхідності реєстрації, стерилізації тварин та виплати відповідного податку

Управління житлового господарства Запорізької облдержадміністрації, відділи комунального господарства МДА (координація ПРЕЖО, ЖЕД, ОСББ та ін.)

Місцеві органи самоврядування

 

з залученням громадських  організацій

2010-2011

 

b. Розрахунок податку на утримання домашніх тварин з урахуванням платоспроможності населення та необхідності створення дієвої системи стимулювання господарів брати тварин з Притулків та стерилізувати домашніх тварин.*

МДА

2010-2011

c. В тісній співпраці комунальних служб, спеціалістів притулків-стерилізаційних пунктів, волонтерів громадських організацій адресна перевірка  та реєстрація домашніх тварин та тварин, що взяті з притулків для попередження фактів жорстокого поводження з тваринами чи порушення Правил утримання

 

Управління житлового господарства Запорізької облдержадміністрації, відділи комунального господарства МДА (координація ПРЕЖО, ЖЕД, ОСББ та ін.)

 

«Притулок - стерилізаційний пункт», створений спільною німецько-українською благодійною організацією

 

громадські організації,

 

освітні заклади,

 

контролюючі органи

постійно

d. Вирішення конфліктів з господарями домашніх тварин в судовому порядку

 

«Притулок - стерилізаційний пункт», створений спільною німецько-українською благодійною організацією

 

громадські організації

 

контролюючі органи.

постійно

e. Розподілення коштів,  отриманих в рамках оподаткування господарів домашніх тварин на потреби Програми зменшення чисельності безпритульних тварин та фінансування проектів по утриманню домашніх тварин (створення майданчиків для вигулу, їх обладнання та ін.)

Профільні підрозділи ЗОДА, МДА

постійно

2.2

Організація роботи з виявлення випадків жорстокого поводження з тваринами та фактів агресії тварин (домашніх та безпритульних) по відношенню до людей

 1. Виділення частини ресурсів служби відлову та стерилізації для проведення робот у вказаних випадках (техніка, персонал)

Служба відлову (організація, на базі якої працює Служба)

 

«Притулок - стерилізаційний пункт», створений спільною німецько-українською благодійною організацією

 

Громадські організації,

 

ПРЕЖО, ЖЕД

 

контролюючі органи.

постійно

-

b. Організація взаємодії зі службами правопорядку та контролюючими органами по спільним діям з виявлення фактів жорстокого поводження або безвідповідального утримання та притягнення порушників до адміністративної та кримінальної відповідальності.

 

3. Заходи з підтримки створення та функціонування приватних притулків, притулків громадських організацій, установ та ін.  для безпритульних та відказних тварин

3.1

Підтримки створення та функціонування додаткових притулків для безпритульних та відказних тварин

а. Відкриття нових притулків у кожному населеному пункті, районах міст на базі комунальних служб, підприємств, ветеринарних клінік, громадських організацій та ін.

МДА

 

Ветеринарні клініки

 

Громадські організації

 

Підприємства

 

Приватні особи

постійно

Інвестиційні кошти та гранти

 

 

Місцеві бюджети

 

 

Власні кошти підприємств, організацій, на базі яких діють притулки

 

 

Прибутки, від роботи притулків у режимі готелів для домашніх тварин

b. Підтримка діючих та сприяння створенню нових приватних притулків та притулків громадських організацій, що приймають участь у впровадженні Програми

МДА

 

Ветеринарні клініки

 

Громадські організації

 

Підприємства

 

Приватні особи

постійно

c. Забезпечення можливості притулкам працювати в режимі готелів для перетримання домашніх для направленням усього прибутку на фінансування притулку

МДА

 

Ветеринарні клініки

 

Громадські організації

 

Підприємства

 

Приватні особи

постійно

d. Забезпечення абсолютної відкритості та прозорості роботи притулків для громадськості

МДА

 

Ветеринарні клініки

 

Громадські організації

 

Підприємства

 

Приватні особи

постійно

3.2

Залучення до утримання та опіки над безпритульними тваринами приватних осіб («опікунів тварин»), їх фінансова та методична підтримка, залучення до цієї роботи пенсіонерів та молоді 

 

МДА

 

Ветеринарні клініки

 

Громадські організації

 

Підприємства

 

Приватні особи

постійно

Інвестиційні кошти та гранти

 

Місцеві бюджети

 

Спеціально створений фонд для пожертв громадян

 

Власні кошти громадських організацій та зацікавлених сторін

7. Ресурсне забезпечення Програми

Забезпечення поетапної реалізації заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватися за рахунок власних коштів зацікавлених сторін, загального фонду, спеціального фонду обласного бюджету (фонду охорони навколишнього природного середовища), місцевих бюджетів, інвестиційних коштів та грантів, інших незаборонених законодавством джерел.

Спеціально для забезпечення заходів безпосередньо проведення масової стерилізації та залучення громадян до впровадження Програми передбачено створення Спеціального фонду для пожертв громадян.

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми покладено на постійну комісію обласної ради з питань екології та природокористування.

Куратором Програми виступає Управління житлового господарства Запорізької облдержадміністрації, співкуратором на території м. Запоріжжя – Запорізький міськвиконком.

Контроль за ходом виконання Програми на місцях здійснюється:

- місцевими адміністраціями;

- органами державного ветеринарного нагляду;

- державними та громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища;

- громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.

Реалізація Програми призведе до соціального й економічного ефекту, який виразиться в:

9.1. Зменшенні чисельності безпритульних тварин;

9.2. Підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища існування людини;

9.3. Забезпеченні суспільного спокою і підвищенні моральності;

9.4. Поліпшенні естетичного вигляду населених пунктів;

9.5. Поліпшенні епізоотичного стану і зниженні витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення;

9.6. Зменшенні засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин і зниженні витрат комунальних служб;

9.7. Зниженні аварійності на дорогах;

9.8. Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на заходи, направлені на охорону тваринного світу в частині регулювання чисельності безпритульних тварин;

9.9. Підвищенні міжнародного іміджу України і Запорізької області в результаті дотримання міжнародних стандартів поводження з домашніми тваринами. 

* В Програмі, для визначення способу збору коштів з господарів домашніх тварин використовується поняття оподаткування. Можливо більш ефективним є впровадження обов’язкового страхування відповідальності господарів домашніх тварин.

Назад


Add this to your website